obs Theo Thijssenschool

Thuis op de Theo Thijssen!

Welkom op de website van de Theo Thijssenschool in Hoogezand! Wij zijn een middelgrote school in de jonge wijk Vosholen. Als openbare school maken wij geen onderscheid. Iedereen is bij ons welkom. Ons motto is “De school die je ziet!”.

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich bij ons veilig voelen.

Brede ontwikkeling

We gaan voor een brede ontwikkeling van onze leerlingen. We zorgen ervoor dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal- emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien.

Goede leerhouding

Zowel bij onszelf als bij de kinderen geven we aandacht aan een goede leerhouding: vermogen om te reflecteren, taakgerichte houding, kritische houding en zich openstellen voor nieuwe impulsen.

Trots

Onze leerlingen ervaren dat ze trots mogen zijn op wat ze gemaakt of geleerd hebben, waarbij ze leren zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen handelen.

Over ons onderwijs

Op onze school streven we een brede ontwikkeling van onze leerlingen na. Daarmee bedoelen we dat we ervoor zorgen dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal- emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien. Zo worden zij goed voorbereid op hun verdere (school)loopbaan en hun deelname in de samenleving. Structuur is de basis en biedt zekerheid en veiligheid. Een heldere didactische structuur en gestructureerde opbouw van lessen biedt leerlingen overzicht en houvast. Het maken van heldere afspraken en het stellen van grenzen hoort daar ook bij. In een sfeer van openheid en vertrouwen gaan we respectvol met elkaar en de omgeving om.

Werken bij

Werken op de Theo Thijssenschool betekent werken in een rijke onderwijsomgeving. Stichting Ultiem heeft als doel om bij te dragen aan groei en ontwikkeling van al onze leerlingen en professionals. Wil jij leerlingen helpen hun talenten te ontdekken, zodat ze leren mee te bewegen met de steeds veranderende wereld? Kijk dan voor actuele vacatures op ultiemonderwijs.nl.