Gouden schoolregels

Op tijd komen

Om de lessen in alle rust te kunnen starten, gaan we ervanuit dat iedereen op tijd komt. Gebeurt het incidenteel toch dat een leerling te laat op school komt, dan gaan zij zo rustig mogelijk het lokaal binnen. Volgens afspraak met de leerplichtambtenaar registreren wij zorgvuldig welke leerlingen te laat komen en hoe vaak zij te laat komen.