We hechten als Theo Thijssenschool waarde aan de mening van onze leerlingen. Wij stimuleren leerlingen actief mee te denken over het werk- en leerklimaat, het beleid en de organisatie van diverse schoolzaken. Dit heeft een positieve invloed op allerlei vaardigheden. Dankzij de input van leerlingen proberen we meer informatie over problemen en oplossingen te verkrijgen en het draagvlak te vergroten.

Vertegenwoordigers kiezen

Aan het begin van elk schooljaar worden uit de groepen 5 t/ m 7 vertegenwoordigers gekozen. In elke groep wordt 1 leerling gekozen als vertegenwoordiger (max. 6 leden). Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten uit wat een leerlingenraad is, wat er van de leden wordt verwacht en hoe de verkiezingen verlopen. Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Er worden per groep stembiljetten gemaakt.

Vergaderingen

De leerlingenraad komt ongeveer 6 keer per schooljaar bij elkaar. De directeur van de school is bij elke vergadering als adviseur/ begeleider/ vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de raad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.