De Theo Thijssenschool communiceert met ouders via verschillende kanalen. Allereerst via de groepsleerkrachten en de andere teamleden van de school. Schriftelijke informatie sturen we over het algemeen via Parro​, een digitaal informatie- en communicatieplatform. Daarmee kan de school u informeren over de voortgang van uw kind, hulp vragen bij activiteiten op school, afspraken plannen, een netwerk opbouwen en nog veel meer. Ouders krijgen gratis toegang tot de Parro app voor smartphone, tablet en laptop.
Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en aanvullende eigen bijdragen voor bijvoorbeeld schoolreizen en excursies maken we gebruik van Schoolkassa.

Contact met de s​​chool

Wij willen een goed bereikbare school zijn. Korte berichten geeft u telefonisch of via de mail obstheothijssenschool@ultiemonderwijs.nl door. Als u een gesprek wilt hebben met een medewerker van de school dan kan dat, maar niet altijd onmiddellijk. De groepsleerkrachten geven hun aandacht tijdens schooltijden volledig aan de leerlingen. Natuurlijk houden we rekening met de urgentie van het gespreksonderwerp. Als u een afspraak maakt met de schoolmedewerker, dan zorgt hij of zij ervoor dat er tijd en ruimte is voor het gesprek en de voorbereiding daarvan.