Veiligheidsplan

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen, ouders en personeel. Elke school werkt zijn veiligheidsbeleid uit in een schoolveiligheidsplan. Daarin staat hoe de school omgaat met onveilige situaties, meldingen, pesten en incidenten.

Informatievoorziening gescheiden ouders

Dit protocol geeft uitleg over de manier waarop de school omgaat met de informatievoorziening voor gescheiden ouders. Het protocol besteedt onder andere aandacht aan de vraag wat u van de school mag verwachten, wat van u wordt verwacht en op welke informatie u als gescheiden ouders kunt rekenen.

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking

Steeds meer kinderen gebruiken medicatie. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouders/verzorgers om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Dit protocol beschrijft hoe we op een verantwoorde manier om gaan met medicijnverstrekking en medisch handelen binnen de Theo Thijssenschool.

Scholen op de kaart

Op de website van Scholen op de Kaart is meer informatie te vinden over de Theo Thijssenschool. Alle basisscholen in Nederland presenteren daar dezelfde informatie. U ziet per school onder andere cijfers en feiten over het aantal leerlingen van de school, resultaten op de eindtoets en hoe ouders de school waarderen.