De Theo Thijssenschool is een openbare school waar kinderen goed worden voorbereid op deelname aan de maatschappij. Onze school is ‘de samenleving in het klein’. Met ons onderwijs dagen we leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. Onze leeromgeving biedt structuur en duidelijkheid, zodat uw kind zich prettig en veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Er is vanaf schooljaar 2022-2023 extra aandacht voor muziekonderwijs en digitale geletterdheid.

Het doel van ons onderwijs is uitgesplitst in de volgende pijlers

1. Welbevinden en veiligheid: We zijn een veilige plek voor iedereen.

2. Structuur: Structuur is de basis en biedt zekerheid en veiligheid.

3. Ontwikkeling: Wij geven vorm aan een lerende houding, zowel bij onszelf als bij de kinderen.

4. Waardering: Wij nemen de inbreng van leerlingen serieus, luisteren naar hen en geven hen het gevoel dat ze er mogen zijn.

Ons onderwijs richt zich op sociale, cognitieve en een brede ontwikkeling van de leerlingen.