De Theo Thijssenschool is een openbare school voor basisonderwijs gelegen in het hart van de gemeente Midden-Groningen.

Als Theo Thijssenschool werken wij er elke dag aan om uw kind – binnen onze mogelijkheden – het beste onderwijs te bieden, waarbij we onszelf steeds verbeteren. Onze leerkrachten bieden uw kind een plezierige, veilige en professionele leeromgeving. Er is daarbij ruimte voor elk kind om zich te ontwikkelen tot wie hij/zij is. Onze slogan hierbij is “De school die jou ziet!”

Wij staan voor onderwijs waar kinderen kennis en vaardigheden aanleren om nu en straks, zelfstandig te leven in een wereld waarin veel gebeurt.
Wij vinden het daarbij belangrijk dat onze kinderen trots zijn op zichzelf en hun omgeving. Kinderen leggen op onze school een positieve basis voor hun toekomst.

Onze kernwaarden zijn:

Vertrouwen
Als Theo Thijssenschool vertrouwen we op ieders motivatie, betrokkenheid en inzet. De kracht van de samenwerking tussen leerlingen, medewerkers en ouders stelt ons in staat onze leerlingen de beste kansen te bieden in de maatschappij van morgen.

Waardering
Behoefte aan waardering, erkenning en respect is een mens eigen. Waardering komt voort uit het gevoel dat je inbreng serieus genomen wordt, dat er naar je wordt geluisterd, dat je er mag zijn.
Iedereen heeft betekenis, iedereen doet er toe!

Structuur
Een goed pedagogisch klimaat kenmerkt zich onder andere door een duidelijke structuur. Vaste afspraken, regels en routines, duidelijke verwachtingen, heldere kaders dragen hier in positieve zin aan bij. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Ontwikkeling
Als Theo Thijssenschool bouwen we verder aan de basis voor de ontwikkeling van onze leerlingen. We werken aan een brede basis van kennis, aan socialisatie en persoonlijke ontwikkeling. We bewegen daarbij mee met ontwikkelingen in de samenleving en in de wereld: met het onderwijsbeleid, de wetenschap en ervaringen uit de praktijk van de school.