Schoolteam

Het team van de Theo Thijssenschool bestaat uit zo’n 25 personen en is een mooie mix van juffen en meesters, startende leerkrachten en meer ervaren leerkrachten.

Groepsleerkrachten

De groepsleerkracht is verbonden aan een of meerdere groepen. Hij of zij geeft onderwijs aan de leerlingen en onderhoudt contacten met de ouders/verzorgers. Sommige leerkrachten werken parttime. Het spreekt voor zich dat duoleerkrachten een wekelijkse overdracht hebben. Naast lesgeven hebben groepsleerkrachten organisatorische en onderwijsinhoudelijke taken.

Intern begeleiders

Juf Lobke Jansen en juf Emma Smit zijn onze intern begeleiders. Zij ondersteunen de groepsleerkrachten en bewaken samen met het team de leerlijnen. Ook maken zij in overleg met de leerkracht en andere deskundigen plannen voor de groep, subgroepen en het individuele kind.

Onderwijsassistenten

Juf Harma Heddema en juf Betül Mestanlar zijn onderwijsassistent op de Theo Thijssenschool. Zij ondersteunen groepsleerkrachten en begeleiden leerlingen.

Conciërge

Revelino Karijosemito is onze conciërge. Hij gaat over allerhande facilitaire zaken en doet ook een aantal administratieve taken binnen de school.

Rekencoördinator

Onze rekencoördinator is juf Bener Hancer. Zij houdt zich bezig met het rekenonderwijs. Nieuwe ontwikkelingen binnen het rekenonderwijs en de doorgaande leerlijn zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Taalcoördinator

Onze taalcoördinator is juf Gea Harms. Zij houdt zich bezig met het taal-leesonderwijs. Nieuwe ontwikkelingen binnen het taal-leesonderwijs en de doorgaande leerlijn zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Cultuurcoördinatoren

Meester Erik Wijma is onze cultuurcoördinator. Hij regelt het aanbod in school in het kader van cultuureducatie, ontwikkelt het cultuurbeleid en verzorgt de relaties met culturele partners in de omgeving.

Vakleerkracht lichamelijke opvoeding

Meester Robin Wierda is de vakleerkracht lichamelijke opvoeding op de Theo Thijssenschool. Vanaf groep 3 krijgen alle klassen minimaal 1x per week les van de vakleerkracht.

Directeur

Meester Henk Wieger Walburg is de directeur van de Theo Thijssenschool en heeft de leiding over de school en houdt zich bezig met onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke zaken.

Stagiairs

Zoals op de meeste scholen komt u ook op de Theo Thijssenschool studenten tegen: Pabo-studenten die stagelopen. Ze draaien meestal één of meerdere dagen per week mee in de klas om het vak van leerkracht in de vingers te krijgen. Uiteraard bieden wij deze toekomstige leerkrachten de mogelijkheid bij ons het vak te leren. Ook bieden wij stageplaatsen aan voor studenten van de opleiding tot onderwijsassistent.

Externe ondersteuning:

Voor aanvullende ondersteuning aan onze leerlingen kunnen wij een beroep doen op specialisten. We werken onder andere samen met een dyslexiespecialist, gedragsspecialist, orthopedagoog, fysiotherapeut en logopedist. Bovendien kunnen wij voor leerlingen gebruik maken van de mogelijkheid tot onderwijs in de plusklas.